Urmarii modul în care se efectueaza varicose video de tranzacie. Securitatea Muncii In Republica Moldova Zip Code


urmarii modul în care se efectueaza varicose video de tranzacie

Protecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. În conformitate cu Legea, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică prioritatea, calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor.

Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art.

urmarii modul în care se efectueaza varicose video de tranzacie

În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate, brevetele de invenţie de scurtă durată acordate şi brevetele eliberate conform procedurii naţionale. Rezumatele cererilor de brevet şi ale brevetelor acordate se publică în ordinea indicilor Clasificării Internaţionale de Brevete CIBprima literă din indice fiind simbolul unei secţiuni CIB.

Legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law No. In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to the priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention.

urmarii modul în care se efectueaza varicose video de tranzacie

An invention may be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application. The patent application shall be filed with the AGEPI, directly or through a representative, by any person entitled to apply for a patent, and shall contain the documents provided for in Art.

The abstacts of the patent applications and of the granted patents are published in the order of the International Patent Classification IPC indexes, the first letter being the symbol of a IPC section.

urmarii modul în care se efectueaza varicose video de tranzacie